Życiorys

Rodzina Frelichowskich

Rodzina

Stefan Wincenty urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży w nie­wielkim przemysłowym miasteczku w północnej Polsce, od­dalonym około 20 kilometrów od Torunia, w rodzinie Ludwi­ka Frelichowskiego i Marty z Olszewskich.

Harcerstwo

Wielką pasją Wicka było harcerstwo. Jego legitymacja harcerska została zarejestrowana pod datą 21 marca 1927. Wicek pozostał aktywnym członkiem stowarzyszenia aż do 31 grudnia 1936, przechodząc w tym okresie wszystkie stopnie formacji harcerskiej. Ideałom...

Kapłaństwo

Kiedy Wicek zdecydował się na wstąpienie do seminarium, zrobił to ze szczerej miłości do Boga. Pragnął kochać całym swoim młodzieńczym sercem. Chciał służyć swoim życiem, być pośrednikiem miłości i prawdy, którą Bóg objawił w...

Wojna

Kościół katolicki był w Polsce zawsze ostoją patriotyzmu i polskości. Nie mogło zatem dziwić, że to właśnie kapłani uważani byli, na równi z innymi przedstawicielami inteli­gencji, jako główni wrogowie III Rzeszy.

Dachau

Pod koniec 1940 roku, w dniu 13 grudnia Stefan Frelichowski, z grupą innych kapłanów został przeniesiony do obozu kon­centracyjnego w Dachau, niedaleko Monachium w Bawarii.

Do końca ich umiłował

W pierwszych tygodniach 1945 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu. Fatalne warunki higieniczne, niedoży­wienie i wycieńczenie więźniów powodowała, że liczba chorych rosła z dnia na dzień. Umierali w straszliwych warunkach, opuszczeni i odizolowani od...

Beatyfikacja

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9).

Patron Harcerstwa Polskiego

Ks. Wincenty Frelichowski już na początku swojej drogi kapłańskiej napisał: „Muszę być kapłanem według Serca Chrystusa”. Jeśli ta beatyfikacja jest wielkim dziękczynieniem Bogu za jego kapłaństwo, to jest również uwielbieniem Boga za cuda Jego...