Patron Harcerstwa Polskiego

Ks. Wincenty Frelichowski już na początku swojej drogi kapłańskiej napisał: „Muszę być kapłanem według Serca Chrystusa”. Jeśli ta beatyfikacja jest wielkim dziękczynieniem Bogu za jego kapłaństwo, to jest również uwielbieniem Boga za cuda Jego łaski, jakie dokonują się przez ręce wszystkich kapłanów – również przez wasze ręce, drodzy bracia. Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania.

Ojciec Święty Jan Paweł II, Toruń, 7 czerwca 1999 r.

Odpowiadając na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II Rada Naczelna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w dniu 20 czerwca 1999 roku podjęła uchwałę  w sprawie ogłoszenia błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego – kapłana – męczennika – harcerza, Patronem Harcerstwa Polskiego. Władze Naczelne ZHR zwróciły się do Przewodniczącego Episkopatu Polski z prośbą o nadanie sprawie oficjalnego toku, zgodnego z wymogami prawa kanonicznego. Prymas Polski kardynał Józef Glemp przedłożył tę prośbę Watykańskiej Kongregacji Do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która w dniu 20 września 2002 r. wydała dekret ustanawiający „błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, za patrona polskich harcerzy przed Bogiem”.

List Kongregacji kardynał Józef Glemp wręczył biskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa. Ten z kolei przekazał dekret wszystkim przewodniczącym krajowych i zagranicznych organizacji harcerskich w dniu 22 lutego 2003 r. podczas uroczystości ogłoszenia błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.