25. Rocznica beatyfikacji Stefana Wincentego Frelichowskiego