Harcerstwo

Wielką pasją Wicka było harcerstwo. Jego legitymacja harcerska została zarejestrowana pod datą 21 marca 1927. Wicek pozostał aktywnym członkiem stowarzyszenia aż do 31 grudnia 1936, przechodząc w tym okresie wszystkie stopnie formacji harcerskiej. Ideałom harcerskim pozostał wiernym przez całe życie. Działalność ta pozostawiła niezatarte ślady w jego charakterze, pozwalając mu osiągnąć niezwykłą łatwość kontaktu z młodymi ludźmi.

Typowa dla harcerstwa miłość do życia, panowanie nad sobą wyrażająca się całkowitą abstynencją od alkoholu, wierność danemu słowu, odwaga w stawianiu czoła przeciwnościom, bezinteresowność, hojność, optymistyczna wizja rzeczywistości, ćwiczenia kondycji fizycznej, wszystko to, co ukształtowało w nim harcerstwo, charakteryzuje postawę Błogosławionego aż do ostatnich dni jego życia.

Ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa: wychowanie młodzieży przez mło­dzież. I ja sam, jak długo będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i go popierać nie przestanę. Czuwaj!

S. Frelichowski, Pamiętnik, Rok 1930, 16 stycznia, czwartek.