Słowo Wicka na dany tydzień

10–16 marca 2024

16 marca 1932 r. Być pobożnym, znaczy być przesiąkniętym myślą osobistej bliskości, wielkości i dobroci Boga, znaczy mówić Doń wewnętrznie i Jemu nawzajem pozwolić mówić do siebie, patrzeć Mu w oczy, dać Mu się...

3–9 marca 2024

16 marca 1932 r. Kilka sposobów, jak uleczyć się z wady głównej. Każdy ją posiada i każdy powinien się z niej poprawić. Zło można najlepiej dobrem i tylko tym wykorzenić. Zamiast wady, dążyć do...

25 lutego – 2 marca 2024

6 marca 1933 roku O Panie, zasiądź ze mną do uczty. Panie, bądź ze mną. Panie, daj mi siebie za pokarm. Jezu, tęsknię za Tobą. Jezu, tak pragnę Cię mieć w sobie. Tak jak...

18–24 lutego 2024

15 lutego 1931 r. Chciałbym być księdzem, by móc do Boga zanosić modlitwy, by za te wszystkie ofiary, które są wymagane od księdza mieć tą wielką (24) nagrodę: czynić, spełniać Ofiarę Świętą. Piastować Jezusa...

11–17 lutego 2024

15 lutego 1931 r. Ale o powołaniu na księdza ja czuję tak wysokie wyobrażenie, że gdy nie będę czuł, że odpowiadam warunkom, to z bólem serca, ale odstąpię. Lecz w tym ja widzę mój...

4–10 lutego 2024

15 lutego 1931 r. Moje wewnętrzne przekonania, życzenia krewnych, a zdaje się, że i pragnienia rodziców, wszystko to skłania mnie do tego, abym został księdzem. I ja sam to czuję we mnie i w...

28 stycznia – 3 lutego 2024

1 lutego 1933 r. Umartwienie to broń od pokus. W czym mnie się szczególnie umartwić trzeba? O ten język, język, ile on czyni złości. Tam chcę sobie kaganiec nałożyć i pilnie zważać na treść...

21–27 stycznia 2024

23 stycznia 1934 r. […] pierwszy raz byłem sam na poważnym stanowisku, na lisy i zające. Niewypowiedziany tkwi w tym urok: las i cisza dookoła. Każdy szmer słychać. Człowiek zda się zbliżać do natury....

14–20 stycznia 2024

16 stycznia 1930 r. Czuje bowiem, że harcerstwo, to jednak ma idealne zasady i idee. Aby je poprowadzić i wpoić, trzeba je wpierw dobrze posiadać, tego mi brak. Wprawdzie staram się oto, aby je...

7–13 stycznia 2024

8 stycznia 1933 r. Trudno mi myśli sformułować i niezrozumiale pisałem, ale wynika tu jedna konkluzja: jeżeli chcę ludzi pociągać do życia bożego, jeżeli chcę z nich zrobić tylko chrześcijan świętych. Ludzi których całe...