18–24 lutego 2024

15 lutego 1931 r.

Chciałbym być księdzem, by móc do Boga zanosić modlitwy, by za te wszystkie ofiary, które są wymagane od księdza mieć tą wielką (24) nagrodę: czynić, spełniać Ofiarę Świętą. Piastować Jezusa w swoich rękach i dawać Go ludziom. Spełniać tę świętą służbę Bożą, to moje największe życzenie, marzenie od dzieciństwa!

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2013, s. 32