11–17 lutego 2024

15 lutego 1931 r.

Ale o powołaniu na księdza ja czuję tak wysokie wyobrażenie, że gdy nie będę czuł, że odpowiadam warunkom, to z bólem serca, ale odstąpię. Lecz w tym ja widzę mój jedyny cel życia. W tym tylko widzę siebie w późniejszych latach i czuję w sercu moim zapał, i chęć świętą zostać sługą Chrystusa jak najniższym.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2013, s. 32