książka

Książka „Guziki sutanny” / „The Cassock’s buttons”

Błogosławiony S.W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego – autorstwa ks. Sławomira Odera. W 2017 roku autor we wstępie do wydania pierwszego książki napisał: Książka „Guziki sutanny” napisana jest w oparciu o materiał procesowy...

„Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik”

Książka „Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik”

Książka „Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik” ukazała się 2013 roku z okazji 100 rocznicy urodzin ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Autorką tego opracowania jest Aleksandra Zapotoczny, która przy publikacji współpracowała z Markiem Różyckim....