Książka „Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik”

„Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik”

Książka „Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik” ukazała się 2013 roku z okazji 100 rocznicy urodzin ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Autorką tego opracowania jest Aleksandra Zapotoczny, która przy publikacji współpracowała z Markiem Różyckim.

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patrona Harcerstwa Polskiego. Wśród harcerzy błogosławiony jest znany jako tytułowy druh Wicek.

Książka składa się z kilku części:
I. Wspomnienia rodzinne
II. Z nauczania duszpasterzy
III. Świadectwa harcerzy
IV. Cantobiografia – Frelichowski w piosence
V. Inicjatywy związane ze 100-leciem urodzin phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
VI. Projekt uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego księdza phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego
VII. Homilia Jana Pawła II wygłoszona w Toruniu 7 czerwca 1999 roku podczas beatyfiakcji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Publikacja zawiera 121 stron, możesz ją przeczytać:

https://docplayer.pl/71004797-Aleksandra-zapotoczny-nasz-wicek-harcerz-kaplan-meczennik.html

Wydawca: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Wydawnictwo zostało sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.