Książka „Guziki sutanny” / „The Cassock’s buttons”

Błogosławiony S.W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego – autorstwa ks. Sławomira Odera. W 2017 roku autor we wstępie do wydania pierwszego książki napisał:

Książka „Guziki sutanny” napisana jest w oparciu o materiał procesowy wykorzystany do pisania „Positio”. Nie ma ona charakteru naukowego, chociaż stara się oddać wiernie i w oparciu o zeznania świadków tamtych wydarzeń, historię tego Kapłana Męczennika, który pomimo swego młodego wieku, swoją postawą kapłańską zasłużył na podziw i szacunek współwięźniów, nie tylko kapłanów ale i świeckich, którzy w chwili Jego śmierci uważali Go za świętego. Ksiądz Wicek, bo tak był powszechnie nazywany, był jak promień światła w mrokach obozu, był świadkiem wiary i znakiem namacalnym bliskości Boga w tej rzeczywistości, w której wiara, nadzieja i miłość miały być skazane na unicestwienie tak jak i ludzie zamknięci w obozie.

Wydanie z dwoma wersjami językowymmi mógła być wydany dzięki finansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.