Kalendarium

Listopad 1939 r.

Już od pierwszych dni niewoli ks. Frelichowski otworzył się całkowicie na potrzeby drugiego człowieka. Wychodził do najbardziej przygnębionych, samotnych, zrezygnowanych. Ks. Bernard Czapliński wspominał: Zbliżał się do nas nie z wyszukanymi, logicznie zbudowanymi sylogizmami,...