„Guziki sutanny”

Książka „Guziki sutanny” / „The Cassock’s buttons”

Błogosławiony S.W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego – autorstwa ks. Sławomira Odera. W 2017 roku autor we wstępie do wydania pierwszego książki napisał: Książka „Guziki sutanny” napisana jest w oparciu o materiał procesowy...