„Pro Amici Vincenti”

W roku 2022 r. przypada dwudziesta rocznica ustanowienia bł. ks. phm.  Stefana Wincentego Frelichowskiego (druha Wicka) Patronem Harcerstwa Polskiego oraz 20. rocznicy ostatniej harcerskiej Białej Służby ze świętym Janem Pawłem II w Polsce i zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, a także 111. rocznicy wydania przez Andrzeja Małkowskiego pierwszego rozkazu harcerskiego, uznawanego jako początek Harcerstwa Polskiego. Wokół przydających w tym roku rocznicy Fundacja Caritas Super Omnia Est przygotowała specjalny program obchodów pod nazwą „Pro Amici Vincenti”.

Program jest realizowany w ramach uzupełniających się czterech działań, które odbędą się: Toruniu, Warszawie, Wilnie, Londynie i Buenos Aires.

Chęć uczestnictwa w programie zgłosiły: Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerski Hufiec „Wołyń” i Lwowski Hufiec „Barć” z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz środowiska Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Polski z Argentyny, Irlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Wielkiej Brytanii.

W Toruniu i  Warszawie odbyły się spotkania  pod nazwą „Pro Amici Vincenti”. W Wilnie spotkamy się pod hasłem  „Wilno – Miasto Miłosierdzia”. W Londynie przyświecać nam będzie hasło „Mała Polska nad Tamizą”, a w Buenos Aires „Virgen Negra – Reina de Polonia”.

Jesteśmy przekonani, że program umożliwi konsolidację środowisk młodzieży polskiej w rozsianej na wielu kontynentach krajach wokół idei chrześcijańskich i harcerskich. Spotkania w różnych krajach umożliwią prezentacji osiągnięć poszczególnych środowisk harcerskich oraz będą okazją do wymiany.

Wartość dofinansowania 553 620,00 zł. Całkowita wartość zadania 583 620,00 zł.