Projekty

„Pro Amici Vincenti”

W roku 2022 r. przypada dwudziesta rocznica ustanowienia bł. ks. phm.  Stefana Wincentego Frelichowskiego (druha Wicka) Patronem Harcerstwa Polskiego oraz 20. rocznicy ostatniej harcerskiej Białej Służby ze świętym Janem Pawłem II w Polsce i...