Męczennik

Wojna

Kościół katolicki był w Polsce zawsze ostoją patriotyzmu i polskości. Nie mogło zatem dziwić, że to właśnie kapłani uważani byli, na równi z innymi przedstawicielami inteli­gencji, jako główni wrogowie III Rzeszy.

Dachau

Pod koniec 1940 roku, w dniu 13 grudnia Stefan Frelichowski, z grupą innych kapłanów został przeniesiony do obozu kon­centracyjnego w Dachau, niedaleko Monachium w Bawarii.

Do końca ich umiłował

W pierwszych tygodniach 1945 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu. Fatalne warunki higieniczne, niedoży­wienie i wycieńczenie więźniów powodowała, że liczba chorych rosła z dnia na dzień. Umierali w straszliwych warunkach, opuszczeni i odizolowani od...