8 sierpnia – 14 sierpnia

10 sierpnia 1931 r.

I to jest zaiste pytanie bodaj najważniejsze w życiu, a szczególnie dla mnie, który do ostatniej chwili wahałem się, czy zdecydować się wstąpić do Seminarium Duchownego, czy nie. Ile to było pytań, kwestii, głębokich rozmyślań. Moje osobiste zadanie, gdy w cichości, nie będąc pod żadnym wpływem, rozpatrywałem tę kwestię, brzmiało: będę księdzem. I to zadanie jako wynik rozmyślań z samym sobą, po gorącej modlitwie do Boga z prośbą o oświecenie. Zdecydowałem się krótko, po żołniersku, wstąpić nieodwołalnie do Seminarium.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2013, s. 33–34.