8–14 listopada 2020

29 listopada 1932 r.

Daj mi łaskę, porusz mą wolą, bym przechodząc obok Twojej świątyni, nigdy nie zapomniał do niej wejść i Ciebie odwiedzić. O jak największe uszanowanie dla Ciebie, proszę Cię Panie, w świątyni Twojej.

[S. W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, Rozważanie z dnia 29 listopada 1932 r., opracował W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 23]