7–13 marzec

16 marca 1932 r.

Kilka sposobów, jak uleczyć się z wady głównej. Każdy ją posiada i każdy powinien się z niej poprawić. Zło można najlepiej dobrem i tylko tym wykorzenić. Zamiast wady, dążyć do cnoty, będącej zupełnym przeciwieństwem tej wady. […] Tą cnotą dla mnie to pokora. Więcej pokory, to hasło wiernie wypełnione, to cel mego życia, cel okresu Wielkiego Postu.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2003, s. 45, 47.