31 stycznia – 6 luty 2021

1 lutego 1933 r.

Umartwienie to broń od pokus. W czym mnie się szczególnie umartwić trzeba? O ten język, język, ile on czyni złości. Tam chcę sobie kaganiec nałożyć i pilnie zważać na treść mowy mojej, by przeciw żadnemu człowiekowi się nie zwracała.

[S.W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, oprac. W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 70–71]