30 maj – 5 czerwca

6 czerwca 1944 r.

To nieprawda, że miłość tylko młodym przystoi. Miłość dojrzewa i rozkwita właśnie w małżeństwie, a głównie przez to, że jedno drugiemu życzy dobrze i cieszy się, gdy drugiemu mogło w czymś przyjemność sprawić. I miłość trwa poza grób i nawet śmierć jej nie przerwie i gdy się kocha swego współmałżonka to miłość ta dosięga go.

Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1940-1945. Tłumaczenie i opracowanie s. S. A. Hayward, Toruń 2017, s. 257