2–8 lipca 2023

4 lipca 1943 r.

[Kochana Steniu]
[…] Prawie w tym samym wieku co Ty (1935) złożyłem po raz pierwszy mą wizytę morzu. Pierwszy raz, kiedy morze robi chyba najpotężniejsze wrażenie. Była już późna jesień. Cały krajobraz odpoczywał już i spał. Tylko morze walczyło, tylko morze mówiło w nieustającej pracy i bezustannym trudzie. Prace jego oddechu odczuwałem w najgłębszych i najdrobniejszych zaułkach mych płuc.

Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1940–1945. Tłumaczenie i opracowanie s. S.A. Hayward, Toruń 2017, s. 186