29 sierpnia – 4 września

16–20 września 1933 r.

Poznać Boga, to nasze zadanie. By tego dokonać, szukamy woli Bożej. Szukamy jej, znajdujemy i żyjemy wedle niej. Gdzie jej szukać? Pierwszym warunkiem jej odszukania to spokojne sumienie. Ono jest zasadniczym warunkiem poznania Boga. Tylko spokojna toń wody daje zwierciadło, w którym można znaleźć siebie.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2013, s. 70