28 luty – 6 marzec

6 marca 1933 roku

O Panie, zasiądź ze mną do uczty. Panie, bądź ze mną. Panie, daj mi siebie za pokarm. Jezu, tęsknię za Tobą. Jezu, tak pragnę Cię mieć w sobie. Tak jak jeleń zbłąkany na pustyni pragnie do źródeł wody, tak ja, Jezu, pragnę do Ciebie. O przyjdź, Jezu, weź mnie w niewolę, daj mi się spalić w Twojej miłości. Jezu przyjdź do mnie. Uświęć mnie, bym mógł z Tobą spożyć paschę w Królestwie Niebieskim.

S.W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii z 6 marca 1933 r.