27 czerwca – 3 lipca

4 lipca 1943 r.

Kochana Steniu
Ten spokój w Wudzynie i pachnące piękno lasu. O, znam bardzo dobrze moc tej czarującej potęgi naszych lasów i niekończąca się, nienasyconą tęsknotę za nimi. Potrzebuję tylko zamknąć oczy i już widzę wszystkie te piękne szczegóły w Wudzynie, którego las odwiedziłem w 1934 roku po raz ostatni. Matka była przy tym. A gdybyś Ty też, moja Steniu, rozkoszowała się całym czarem lasów Drwęcy! Nim rozkoszowałem się tak samo całą mą duszą, jak pięknem i cudem morza.

Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1940-1945. Tłumaczenie i opracowanie s. S.A. Hayward, Toruń 2017, s. 186