25–31 października 2020

1 października 1935 r.

A serce me całe pragnie do Ciebie, pragnie miłować już tylko Ciebie. Dziękuję Ci za to pragnienie dzieci i ogniska domowego z żoną ukochaną. Składam je Tobie w ofierze. A w zamian to postanawiam: Miast dzieci swych będę dzieci innych wychowywał i do Boga prowadził. Urabiał ich dusze. Tworzył z nich prawdziwych ludzi. Pracował, zabiegał, jak ich ojciec duchowy. Miast ogniska domowego własnego będę apostołem dobrego życia w rodzinie. Harmonijnego, po bożemu pojętego współżycia małżonków i prowadzenia rodziny. Uczyć będę o wzajemnym szacunku i miłości, jakie mają panować w gronie najbliższych, by przez rodzinę doszli do udoskonalenia siebie i do swego celu, do Boga. Miłość wśród ludzi ma być odblaskiem miłości Bożej. Szerzyć będę szczególnie młodzieży wszelkimi środkami zrozumienie prawdziwej miłości.

[S. W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2003, s. 119]