23–29 kwietnia 2023

25 kwietnia 1932 r.

Kapłan dzisiejszy stał się wygodnisiem. Nie tylko żeby żył wygodnie. Może nawet nie, ale wygodnisiem przez to, że stracił w sobie ducha apostolstwa, stracił poznanie swego celu. On ma zdobywać dusze, przyciągnąć je do siebie, zdobywać dla Chrystusa. On ma wyjść po dusze. Szukać je po zaułkach i sutenerach, szukać je po salonach i pałacach. Szukać ich po domach mieszczan i chatach kmieci. Szukać, przyprowadzać do Pana i tam mu otworzyć skarby religii.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2013, s. 50