22 sierpnia – 28 sierpnia

18 sierpnia 1935 r.

Bysław. Prowadzę obecnie naukę z dziećmi. W przyszłą niedzielę mają już przystąpić do I Komunii św. I kończy się ich przygotowanie religijne. Potem już tylko kazania i okolicznościowe nauki, i życie ich nauczy. Ciekawe, że umiejętności wojskowej, obrony kraju​uczą przeszło rok pełny i to bez przerwy. A najważniejszej nauki, ważnej dla życia tu na ziemi i w wieczności, uczymy tak krótko. (166) Może przez to tym bardziej ujawni się ważność tego przygotowania. I konieczność jak najbardziej owocnego skorzystania z tego czasu.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2013, s. 114.