20 czerwca – 26 czerwca

18 czerwca 1943 r.

Drogi Tatusiu, z dużą radością i głębokim szacunkiem przeczytałem Twoje słowa, które napisała mi Twoja, nieco drżąca od pełnej trudu pracy i cierpienia ręka. Ręka, która dawniej pełna męskiej siły umiała sprawić Swoim tylko szczęście. Ta droga i godna czci ręka Tatusia, która wprawdzie przez cierpnie i wskutek bardzo wytężonej pracy została osłabiona, ale też którą i dzisiaj dla szczęścia Swoich potrafi w pełnym zawierzeniu podnieść ku Bogu.

Listy obozowe. Z rękopisu odczytała, z języka niemieckiego przetłumaczyła, wprowadzeniem i przypisami opatrzyła M. Nędzewicz, Toruń 2005, s. 131