20–26 listopada 2022

30 listopada 1932 r.

III. I umartwiać się będziecie… Bez umartwiania nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

S.W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, Rozważanie z dnia 30 listopada 1932 r., opracował W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 24