31 grudnia 2023 – 6 stycznia 2024

20 stycznia 1932 r.

Czemu tu przyszedłem? [Seminarium Duchowne w Pelplinie] Odpowiedź na to pytanie będzie mi zawsze zachętą do pracy. Czemu opuściłem świat? Czemu rano o wpół do szóstej, ciemności ziemię zalegają a my precz z łóżka? To tylko dla Chrystusa? Gdybym ja szedł dla pieniędzy nigdy bym tego nie uczynił. Z namowy też nie poszedłem. Przeciwnie (52). Jak cudownie, jak pięknie nęcił mnie świat. Nie znałem jeszcze świata. Dopiero po maturze on mi się objawił. Pokazał mi, że iść można wszędzie, że dróg tak dużo, są dobre, są i złe. W wśród dobrych pokazał, że też są drogi piękne.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2003, s. 43–44