19 września – 25 września

10 września 1944 r.

Z zaufaniem w Bożą Opatrzność chcemy oczekiwać przyszłości. Życie upływa tak, jak Ty Mamusiu piszesz: „poprzez radości i cierpienia”. Cierpienia przychodzą same z siebie, a radości możemy najczęściej tworzyć sami, szczególnie przez dobroć i radosną miłość względem innych.

[Listy obozowe. Z rękopisu odczytała, z języka niemieckiego przetłumaczyła, wprowadzeniem i przypisami opatrzyła M. Nędzewicz, Toruń 2005, s. 198]