17–23 grudnia 2023

15 grudnia 1932 r.

Uczynność i miłość kieruje kroki Maryi do Elżbiety. Chęć dopomożenia. Gorące pragnienie przysłużenia się czemuś. Ofiarna praca z miłości. Oto główne stają się pobudki Maryi. Uczynność i miłość niech kieruje naszymi krokami. Niech kieruje. O tak. Uprzejmość i uczynność. Uprzejmość zawsze. Nie tylko gdyśmy weseli, ale zawsze.

S.W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, Rozważanie z dnia 15 grudnia 1932 r., opracował W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 41