15–21 października 2023

17 października 1935 r.

Kapłan, to człowiek cały oddany duszom. Wprowadza je przez Chrzest św. do Kościoła. Żywi je prawdą objawioną; nie swoją myślą, nie swoimi systemami filozoficznymi albo politycznymi, ale czystym Słowem Bożym, którego on jest tylko kapłanem. Naczynie może być ze złota lub ze srebra, z brązu lub też z prostej gliny, ale każde zawiera w sobie i daje duszom czystą prawdę prze Boga objawioną. Skoro dusze już ochrzczone i nauczone upadną, kapłan je oczyszcza przez sakrament pokuty; jednoczy z Bogiem przez sakrament Eucharystii, modli (183) się wespół z nimi, podtrzymuje je w walkach, pociesza w cierpieniu, wskazuje im niebo i nie odstępuje ich, aż dopóki nie odda ciał poświęconej ziemi cmentarza, a dusz w ręce Boga Miłosiernego.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2003, s. 123