16–22 lipca 2023

13 lipca 1941 r.

[Kochana matko,]
[…] O wielkim darze mego istnienia, które spędziłem pod Twoją troskliwą opieką. Muszę wspomnieć te dni, kiedy uczyłaś mnie modlić się do Boga, w dziecięcych i tak prostych słowach; jak trzeba kochać swego bliźniego, wspierać go, jak zawsze trzeba być radosnego usposobienia, nawet w złych i trudnych czasach. Za to niech będą Ci dzięki, kochana matko, i za Twe skuteczne wsparcie w czasie mej młodości, w którym codziennie widziałem Twe i naszego ojca troski i trudy; a jednak było to takie miłe, skuteczne i owocne.

Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1940-1945. Tłumaczenie i opracowanie s. S.A. Hayward, Toruń 2017, s. 77