16–22 kwietnia 2023

21 kwietnia 1932 r.

[…] rodzina moja dała mi zdrowy i jasny pogląd na życie. Wszczepiła w mą duszę ten boski pierwiastek, wszczepiła mi miłość ogólnoludzką dla uciśnionych i biednych i dała mi poszanowanie dla pracy.

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2013, s. 48