15–21 listopada 2020

30 listopada 1932 r.

Mam ludowi głosić Boga. Przygotować przyjście Panu, wspomagany jego łaską. Św. Jan to wzór. Jego życie naśladować mi trzeba. Świętym stać się i drugich do świętości pociągnąć. A najpierw uświęcić siebie. Św. Janie dopomóż mi do tego.

[S. W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, Rozważanie z dnia 30 listopada 1932 r., opracował W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 24]