14–20 marzec

16 marca 1932 r.

Być pobożnym, znaczy być przesiąkniętym myślą osobistej bliskości, wielkości i dobroci Boga, znaczy mówić Doń wewnętrznie i Jemu nawzajem pozwolić mówić do siebie, patrzeć Mu w oczy, dać Mu się wieść za rękę, jak dziecko pełne ufności…

S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2003, s. 47.