13–19 grudnia 2020

1 grudnia 1932 r.

Zatem dewizą mą będzie:

1) Głosić Pana, nie siebie, być jego posłańcem, a nie posłańcem swych zalet, które otrzymałem, bym lepiej mógł to poselstwo odprawiać i tylko dla tego.

2) W życiu wyżej stawiać drugich, a w efekcie [o sobie] niskie mieć mniemanie.

3) Przy każdym uczynku choćby najdrobniejszym, na początku każdego dnia, każdej pracy czynić wszystko na chwałę Bożą, by spełnić Jego wolę.

[S. W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, Rozważanie z dnia 1 grudnia 1932 r., opracował W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 26]