11–17 października 2020

3 października 1931 r.

Dla kapłana nie ma stanowiska biernego, jeżeli nie buduje, już przez to samo gorszy; jeśli nie ożywia, już przez to samo zabija. Jeśli jego obyczaje nie są wzorem, to stają się szkopułem; jeśli jego życie nie pociąga do świętości, już przez to samo upoważnia do występku i mnoży go. […]. Kapłan nie może być tylko poczciwym; on musi być świętym. On ma mieć jako cel życia nie tylko zbawienie – to za mało. On musi całą siłą pragnąć doskonałości.

[S. W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruń 2003, s. 64–65]