10–16 grudnia 2023

1 grudnia 1932 r.

Zatem dewizą mą będzie:

1) Głosić Pana, nie siebie, być jego posłańcem, a nie posłańcem swych zalet, które otrzymałem, bym lepiej mógł to poselstwo odprawiać i tylko dla tego.

2) W życiu wyżej stawiać drugich, a w efekcie [o sobie] niskie mieć mniemanie.

3) Przy każdym uczynku choćby najdrobniejszym, na początku każdego dnia, każdej pracy czynić wszystko na chwałę Bożą, by spełnić Jego wolę.

S.W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, Rozważanie z dnia 1 grudnia 1932 r., opracował W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 26