1–7 listopada 2020

28 listopada 1932 r.

O Boże dziękuję Ci z całego serca za moich rodziców chrześcijańskich. Dziękuję za matkę, która mnie zawsze do Ciebie prowadziła i w duszę pierwsze ziarna miłości dla Ciebie wsiała. Dziękuję Ci Boże za mego ojca tak czynnego, we wszystkim zaradnego, pracującego aż do starania swych sił. Dającego nam wzór miłości dla bliźnich, dla dzieci, dla życia. Dziękuję Ci Boże bo nie umiem ich przymiotów wyrazić, ale głęboko tkwią mi w duszy. A dom rodzinny? Błogi ten dom, ileż mi dał radości i ukochania Ciebie Boże. Te modlitwy wspólne, te różańce, litanie w Wielkim Poście itd. Boże mój dziękuję Ci.

[S. W. Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, Rozważanie z dnia 28 listopada 1932 r., opracował W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 19]