WARSZAWA. Wystawa „Czuwajcie MT 24,42”

Biała Służba 1983–2023Historia Harcerskich Spotkań z Ojcem Świętym

6 PAŹDZIERNIKA – 2 LISTOPADA 2023 R.

CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ WARSZAWA

Czuwam!

To znaczy, że staram się być człowiekiem sumieni
Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego.
Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy:
podstawowa międzyludzka solidarność.
Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny
za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię
Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas
wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.

Jan Paweł II, Jasna Góra, 18 czerwca 1983

W tym roku minęła 40. rocznica pierwszej Białej Służby, która miała miejsce na Jasnej Górze, 18 czerwca 1983 roku.

Wystawa „Czuwajcie MT 24,42”, którą prezentujemy to historia czterdziestu minionych lat. Historia harcerskich spotkań z Ojcem Świętym, historia Harcerskiej Białej Służby. To także powrót do ważnych słów, które do harcerek i harcerzy wypowiadał Święty Jan Paweł II, ale także Jego następcy na stolicy Piotrowej; Benedykt XVI i Ojciec Święty Franciszek. Słów, które są drogowskazami pozostawionymi na harcerskiej drodze.

Wystawa to także przesłanie płynące ze spotkania ze świętym Janem Pawłem II na Jasnej Górze w 1983 roku, kiedy pierwszy raz pełniona była harcerska Biała Służba. To także przesłanie płynące z kolejnych papieskich spotkań w Warszawie, Krakowie, Skoczowie, Wilnie, Agłonie, Lwowie, Watykanie, Panamie czy ostatnio w Lizbonie. Tytuł wystawy to cytat zaczerpnięty z ewangelii Św. Mateusza, który towarzyszył wielu wypowiedziom Świętego Jana Pawła II skierowanych do harcerek i harcerzy. Powtarzane za Chrystusem przez świętego papieża ewangeliczne „Czuwajcie” towarzyszyło nam przez wszystkie cudowne lata Jego pontyfikatu. Ten cytat ewangelii św. Mateusza to też słowa od których zaczyna się testament świętego Jana Pawła II. Niech więc to Czuwajcie powtarzane za Chrystusem przez Jego namiestnika na ziemi, a tak przecież mocno zakorzenione w harcerstwie, będzie dla nas wszystkich prawdziwym drogowskazem w drodze do Domu Ojca.

Wydarzenia organizowane są we współpracy z Centrum Opatrzności Bożej, dzięki dofinansowaniu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Serdecznie zapraszamy w dniach 6 października – 2 listopada do obejrzenia wystawy