WILANÓW. Święto Dziękczynienia 2023

Fotoreportaż z Pielgrzymki Dziękczynnej

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Pro Amico Vincenti 2023

DOFINANSOWANIE
80 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
84 500

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu