Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady

Celem projektu jest uczczenie rocznicy ogłoszenia Patrona Harcerstwa Polskiego – Stefana Wincentego Frelichowskiego. Dotarcie do niemieckich miejsc zagłady związanych z S. W. Frelichowskim – Warszawy, Torunia, gdzie m.in. był aresztowany w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz do miejsca jego uwięzienia w FORT VII, potem do niemieckich obozów koncentracyjnych KL Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Dachau – miejsca śmierci. Wyjazd odbędzie się w październiku 2023 r. i będzie miał charakter autokarowy.

Projekt zakłada również przygotowanie i wykonanie plenerowej wystawy w języku polskim i angielskim pt. „Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski/ Niemieckie Obozy Zagłady. Pełnoformatowa wystawa zewnętrznej zostanie przygotowana przez historyków. Wystawa zostanie zaprezentowana w Sztutowie, Toruniu i Warszawie.

Odbiorcami będą harcerze i młodzież ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwie, Białorusi, Ukrainy, Polski.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady

DOFINANSOWANIE
291 700 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
314 700 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.