WEJHERÓW. Poświęcenie obrazu bł. Frelichowskiego

24 stycznia 2016 roku w Wejherowie w Kolegiacie w Parafii Trójcy Świętej odbyła się uroczystość poświęcenia obrazu Bł. Frelichowskiego oraz nowego sztandaru Hufca Wejherowo ZHP.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli: zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy ZHR i ZHP z Pomorza. W szczególności 81 Kaszubskiej Drużyny Harcerzy KASZEBA oraz 47 Orlewskiej Drużyny Harcerek „Łąka” z Gminy Wejherowo.