WATYKAN. Ks. Sławomir Oder nowym biskupem gliwickim

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Jana Kopca z posługi biskupa gliwickiego i mianował biskupem tejże diecezji ks. dr. Sławomira Odera, ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej – ogłosiła w południe, 28 stycznia 2023 roku, Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Przesyłamy Ekscelencji serdeczne gratulacje z okazji nadania sakry biskupiej. Życzymy Księdzu Biskupowi wielu łask Bożych, zdrowia oraz pełni sił ducha i ciała, tak potrzebnych do owocnego pełnienia posługi dla dobra Kościoła i bliźnich.

Jesteśmy przekonani, że bogate doświadczenie w pracy duszpasterskiej, formacyjnej i naukowej, zgromadzone w ciągu ponad trzydziestoletniej służby kapłańskiej, będzie ze wszech miar przydatne w pełnieniu nowej godności. 

Za Patronem naszej Fundacji, głośno wołamy: „Radosnym Panie!”

Jednocześnie dziękujemy, że z apostolską gorliwością i z zapałem przekazywałeś wiedzę o błogosławionym Stefanie Wincentym Frelichowskim. 

Ekscelencjo „Szczęść Boże” na dalsze lata pasterskiej posługi!

Zarząd i współpracownicy Fundacji

https://gliwice.gosc.pl/doc/7996801.Ks-Slawomir-Oder-nowym-ordynariuszem-diecezji-gliwickiej