Warsztat 1 – Harcerstwo – pasja Wicka

Pierwsze spotkanie pt. „Harcerstwo pasją Wicka”, czwartek (16.12) o godz. 18.00.

Prelegenci:

  • hm. Krystyna Małkowska
  • prof. Marek Wierzbicki
  • dr Robert Zadura

prowadzi Roman Wróbel