WARSZAWA. Spotkanie z Ministrem Janem Dziedziczakiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą

25 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Caritas Supeł Omnia Est im. bł. im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz Związku Harcerstw Polskiego poza granicami Kraju, Związku Harcerstw Polskiego na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Łotwie oraz  Harcerstwa   Polskiego na Ukrainie z ministrem Janem Dziedziczakiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz Janem Badowskim Dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Podczas spotkania omówiono planowane spotkania organizacji harcerskich na Litwie, w Wielkiej Brytanii oraz Argentynie z okazji 20. rocznicy ustanowienia Patrona Harcerstwa Polskiego.

Podczas spotkania minister J. Dziedziczak oraz dyrektor J. Badowski  przestawili informację o wsparciu jakie udziela państwo polskie Polonii i Polakom poza granicami kraju.