WARSZAWA. Inauguracja roku dziękczynienia za ustanowienie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa

25 lutego 2023 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się Msza św. inaugurująca rok dziękczynienia za ustanowienie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Polskiego Harcerstwa.

Dziękczynienie za 20. lecie Patrona Harcerstwa Polskiego

7 czerwca 1999 r. w Toruniu, święty Jan Paweł II wypowiedział do całej rodziny harcerskiej pamiętne słowa:

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój MT. 5,9 (…)

Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy Błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania.”

20 września 2002 roku, Stolica Apostolska uznała Stefana Wincentego Frelichowskiego – Patronem Harcerstwa Polskiego, a 23 lutego następnego roku wiadomość ta została oficjalnie ogłoszona przez Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, wszystkim organizacjom harcerskim.

W tym roku wspólnie z największymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, FSE) i na Świecie (ZHP na Litwie, HP na Ukrainie, HP na Łotwie i w Białorusi a także z ZHP na Świecie Australia, Austria, Argentyna, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Niemcy, Szkocja, Szwecja, USA, Wielka Brytania) chcemy w sposób szczególny przygotować się do jubileuszu 20. rocznicy tego ważnego wydarzenia. 

Rok 2023 roku będziemy obchodzić jako DZIĘKCZYNIENIE za ustanowienie błogosławionego księdza phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego PATRONEM HARCERSTWA POLSKIEGO.

Kalendarium wydarzeń roku dziękczynienia

23.02.2023
Uroczystości patronalne w Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wincentego w kościele WNMP w Toruniu koncelebrowane przez bp. Wiesława Śmigla, Ordynariusza Toruńskiego oraz bp. Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego WP.

25.02.2023
Uroczystości w katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego WP.
Ogłoszenie ROKU DZIĘKCZYNIENIA ZA USTANOWIENIE PATRONA HARCERSTWA POLSKIEGO – BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO
Uroczyste podpisanie AKTU DZIĘKCZYNIENIA przez władze i kapelanów organizacji harcerskich z Polski i ze Świata.

AKT DZIĘKCZYNIENIA
HARCERSTWA POLSKIEGO ZA USTANOWIENIE
BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO
PATRONEM HARCERSTWA POLSKIEGO

BOŻE W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ DZIĘKUJEMY CI ZA TO, ŻE DAŁEŚ HARCERSTWU POLSKIEMU PATRONA, BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO, HEROICZNEGO ŚWIADKA MIŁOŚCI PASTERSKIEJ.

20 WRZEŚNIA 2002 ROKU STOLICA APOSTOLSKA UZNAŁA BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO PATRONEM HARCERSTWA POLSKIEGO, A 23 LUTEGO 2023 ROKU WIADOMOŚĆ TA ZOSTAŁA PUBLICZNIE OGŁOSZONA.

OD DWUDZIESTU LAT BŁOGOSŁAWIONY WICEK JEST NASZYM PRAWDZIWYM PATRONEM. JEST TAKŻE PATRONEM I ORĘDOWNIKIEM POKOJU. „CAŁE JEGO ŻYCIE JEST BOWIEM JAK ZWIERCIADŁO, W KTÓRYM ODBIJA SIĘ BLASK OWEJ CHRYSTUSOWEJ FILOZOFII, WEDLE KTÓREJ PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE OSIĄGA TEN, KTO W ZJEDNOCZENIU Z BOGIEM STAJE SIĘ CZŁOWIEKIEM POKOJU, CZYNI POKÓJ I NIESIE POKÓJ INNYM.“ (św. Jan Paweł II)

NASZ PATRON ODDAŁ CAŁE SWOJE ŻYCIE BOGU, NIOSĄC POKÓJ I MIŁOŚĆ PASTERSKĄ BLIŹNIM. BYŁ ŻYWYM PRZYKŁADEM DOBREGO PASTERZA, KTÓRY NIGDY NIE OPUSZCZA SWOICH OWIEC.

DZIĘKUJĄC BOŻEJ OPATRZNOŚCI ZA DAR USTANOWIENIA BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO PATRONEM HARCERSTWA POLSKIEGO, ODDAJEMY SIĘ ZA JEGO WSTAWIENNICTWEM OPATRZNOŚCI BOŻEJ. Z NADZIEJĄ MODLIMY SIĘ, ABY NASZ PATRON DOSTĄPIŁ CHWAŁY ŚWIĘTYCH, A NAM WYSŁUŻYŁ ŁASKĘ ŻYCIA WIERNEGO PRAWU HARCERSKIEMU. AMEN

Związek Harcerstwa Polskiego
hm. Martyna Kowacka HR
ks. hm. Wojciech Jurkowski HR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
hm. Karol Siergiej HR
ks. hm. Robert Mogiełka HR

Związek Harcerstwa Polskiego
hm. Marek Szablewski HR
ks. hm. Krzysztof Tyliszczak HR

Skauci Europy
Jakub Rożek HR
ks. Mariusz Sobkowiak

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
phm. Alina Ewelina Kieżun HL
ks. Wiktor Kudriaszow

Harcerstwo Polskie na Ukrainie
hm. Stefan Adamski
phm. Aleksander Radica

International Catholic Conference of Guiding
hm. Teresa Zawadzka

Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i poza granicami
prof. Kazimierz Wiatr

Fundacja Caritas Super Omnia Est
Zygmunt Jaczkowski

Bp Wiesław Lechowicz
Katedra Polowa Wojska Polskiego – Warszawa, 25 lutego 2023 r.

17–18.05.2023
Pielgrzymka Dziękczynienia u grobu świętego Jana Pawła II

Chcemy podziękować za Patrona Harcerstwa Polskiego Ojcu Świętemu Franciszkowi. W Rzymie planujemy obecność przedstawicieli organizacji harcerskich z 17 krajów świata.

17.05.2023 Bazylika Św. Piotra
godz. 9.00 Audiencja Generalna u Ojca Świętego Franciszka: (Wręczenie Ojcu Świętemu Ikony Patrona Harcerstwa Polskiego oraz Aktu Dziękczynienia)
godz. 12.00 Msza Św. Dziękczynna w Bazylice Św. Piotra
18.05.2023 Uroczystości Patriotyczne na Monte Casino

3–4.06.2023
Harcerskie Dziękczynienie

Wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu obchodów będzie ogólnonarodowe wprowadzenie relikwii błogosławionego do Świątyni Opatrzności Bożej w dniu 4 czerwca 2023 roku w Warszawie, z udziałem Kardynała Kazimierza Nycza – Metropolity Warszawskiego, Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza oraz Biskupa Sławomira Odera – Ordynariusza Gliwickiego
Liczymy na udział w uroczystościach przedstawicieli organizacji harcerskich w Polsce (ZHP, ZHR, FSE) oraz na Świecie (ZHP na Litwie, HP na Ukrainie, HP na Łotwie i w Białorusi a także z ZHP działające na świecie: Australia, Austria, Argentyna, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Niemcy, Szwecja, USA, Wielka Brytania)
03.06.2023 Czuwanie z Patronem Harcerstwa Polskiego
04.06.2023 Uroczyste wprowadzenie Relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego, księdza, męczennika i harcerza do Narodowego Panteonu Polskich Świętych i błogosławionych w Świątyni Opatrzności Bożej.

29.07. – 7.08.2023
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY Z PATRONEM HARCERSTWA POLSKIEGO

Pragniemy, aby ponad duża grupa młodych Polaków z 17 krajów świata, finalistów międzynarodowego konkursu – PRO AMICO VINCENTI – zabrać na 35. Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Proponujemy konkurs kreatywności i wiedzy o Patronie Harcerstwa Polskiego, a także o harcerstwie i wyjątkowych osobach, które miały szczególny wpływ na Harcerstwo (święty Jana Paweł II oraz Olga i Andrzej Małkowscy). Nasz Konkurs to harcerskie wyzwanie, które może przerodzić się wielką przygodę. Światowe Dni Młodzieży to wielka duchowa przygoda, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy! To spotkanie z Piotrem naszych czasów, Ojcem Świętym Franciszkiem. To spotkanie z harcerską młodzieżą z 17 krajów świata. To spotkanie katolickiej młodzieży całego świata. To Nasza Wielka Harcerska Misja: Pokażmy Światu Patrona Harcerstwa Polskiego – Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.
29.07.2023 Przybycie do Lizbony, warsztaty formacyjne
1–6.08.2023 35. SDM w Lizbonie (modlitwa, warsztaty muzyczne, warsztaty taneczne, warsztaty historyczne, warsztaty malarskie, spotkania, koncerty, ogniska, służba)
02.08.2023 Polsko – Ukraiński Koncert: „POWSTAŃMY I CHODŹMY GŁOSIĆ POKÓJ”
7.08.2023 Powrót do kraju zamieszkania
Misją naszą będzie głoszenie świadectwa o heroicznym kapłanie, Patronie Harcerstwa Polskiego do młodzieży całego świata. Będą przygotowane obrazki z życiorysem i modlitwą o kanonizację w 8 językach (polski, angielski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, francuski, niemiecki).

19–22.10.2023
Pielgrzymka drogą męczeństwa Patrona Harcerstwa Polskiego

19.10.2023 Kościół NMP w Toruniu
20.10.2023 KL Stutthof w Sztutowie
21.10.2023 KL Sachsenhausen po Berlinem
22.10.2023 KL Dachau pod Monachium

Więcej na: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-luty-2023/warszawa-inauguracja-roku-dziekczynienia-za-ustanowienie-bl-stefana-frelichowskiego-patronem-polskiego-harcerstwa/