WATYKAN. Pielgrzymka dziękczynienia za ustanowienie błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.

Rozpoczęła się harcerska pielgrzymka dziękczynienia, w której uczestniczy 300 polskich harcerek i harcerzy z 16 krajów. W pielgrzymce biorą udział przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, ZHP działającego poza granicami kraju z Australii, Argentyny, Belgii, Francji, Irlandii, Kanady, USA i Wielkiej Brytanii, Harcerstwa Polskiego na Łotwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, z ZHP i ZHR z Polski oraz skauci ukraińscy z Federacji Skautingu Europejskiego wraz ze swymi kapelanami.

W pielgrzymce harcerskiej uczestniczą również bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. duszpasterza harcerzy, bp Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki i bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, a ponadto Zygmunt Jaczkowski, prezes Fundacji Caritas Super Omnia Est i siostrzeniec patrona harcerzy.

Program pielgrzymki został przygotowany wokół przypadającej 20. rocznicy ustanowienia przez Stolicę Apostolską Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.

0 godz. 9-tej harcerki i harcerzy wezmą udział w audiencji generalnej na Placu Św. Piotra, podczas której spotkają się z Ojcem św. Franciszkiem, podczas którego przekażą Papieżowi obraz błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

O godz. 15-stej harcerski i harcerze u grobu Świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra wezmą udział w mszy św. dziękczynnej za ustanowienia przez Stolicę Apostolską Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.

W środę 19 maja harcerski i harcerze wezmą udział w obchodach 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Dziękczynienie za 20-lecie Patrona Harcerstwa Polskiego

DOFINANSOWANIE
135 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
144 000 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu